Konsulent/freelance – ejendomsmæglere

Jeg tilbyder min bistand i tilfælde af f.eks. følgende:

  • Din medarbejder har lagt sig langtidssyg
  • Din medarbejder har opsagt sin stilling, og du har ikke fundet en ny medarbejder
  • Din medarbejder skal holde ferie
  • Din medarbejder er ved at drukne i arbejde, og har brug for at få ryddet op / komme up-to-date.

Du har måske ikke arbejde nok til fuldtid- eller deltidsansat, men har måske alene brug for  en medarbejder 1-2 dage om ugen Jeg sidder både med alt arbejde i forbindelse med at ejendommen kommer til salg, ligesom jeg sidder med alt arbejde, efter at ejendommen er solgt.

Pris pr. time kr. 525,00 + moms


Sælgerberigtigelse – ejendomsmæglere:

En ekstra ydelse, som sælger ganske vist betaler for, men som sikrer sælger en yderst effektiv og hurtig ekspedition af sagen.

Der aftales ved underskrift af formidlingsaftalen, at sælger betaler et honorar til Jer for sælgerberigtigelse. Køber afholder selv udgift til rådgivning i forbindelse med indgåelse af købsaftalen, samt stempel- og tinglysningsafgift til skødet I aftaler en fast pris med mig, som ligger under den pris I har aftalt med sælger Når købsaftalen er underskrevet og handlen er endelig, sender I sagen til mig, og jeg kører berigtigelsen til ende.

Ring for nærmere aftale og pris.


Køber - Berigtigelse af ejendomshandel

Korrespondance med mægler, købers og sælgers pengeinstitutter
Udarbejdelse og tinglysning af skøde.
Udarbejdelse af refusionsopgørelse.
Frigive sælgers provenu og afslutte handlen.

kr. 5.000,00 incl. moms


Skøde

Korrespondance med mægler, køber og sælgers pengeinstitutter.
Udarbejdelse og tinglysning af skøde.
Frigive sælgers provenu og afslutte handlen.

kr. 4.000,00 incl. moms


Skilsmisseskøde/bodelingsoverenskomst

Korrespondance med pengeinstitutter.
Udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde/bodelingsoverenskomsten.

kr. 4.000,00 incl. Moms


Debitor/kreditorskifte på ejerpantebreve & forhøjelse af eksisterende sikkerhed

Korrespondance med ejerforeningen/administrator, mægler, køber og sælger.
Udarbejdelse og tinglysning af påtegning til ejerpantebrevet

kr. 2.000,00 incl. Moms


Tinglysning af skiftretsattester

Udarbejdelse og tinglysning af skifteretsattest

kr. 1.500,00 incl. Moms

NB: Hertil skal lægges fast afgift samt variabel afgift, om beløbet afhænger lidt af, hvilken type overdragelse, der er tale om. Så ring og høre nærmere herom.

Ovennævnte priser er alene af ekspeditionsmæssig karakter, og omfatter således ikke nogen form for juridisk rådgivning.


Købsaftalen er den aftale som køber og sælger indgår ved købet af ejendom, og indeholder de vilkår som er aftalt mellem parterne.

Selve skødet er alene et adkomstdokument, og ligeledes et kortere dokument, som dermed registrerer ejerskiftet i tingbogen, og indeholder ikke øvrige vilkår og aftaler der er indgået i forbindelse med købsaftalen, men alene de væsentlige oplysninger fra købsaftalen

Hvem har ansvaret for at lave skødet ?


Det er ikke lovbestemt, hvem der skal forestå udarbejdelse af skødet. Det afhænger af, hvad man er blevet enige om i købsaftalen. Men som udgangspunkt er det ofte køberen, der skal forestå udarbejdelse og tinglysning af skødet.

Forestår jeg berigtigelse af handlen for dig, består dine udgifter først og fremmest af honorar til mig samt stempel- og tinglysningsafgift til Staten.